وضعیت بازار بورس 29 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

وضعیت بازار بورس 29 تیر متعادل بود و نمادهای مثبت بیشتر بودند.

امروز هم در غیبت شاخص سازها ارزش معاملات خیلی پایین بود.

گروه های غذا و انبوه سازی تقاضا و رشد بیشتری داشتند.

الگوهای کندلی صعودی متعددی شکل گرفت.

کلیت بازار ورود پول حقیقی داشت.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد 1 مرداد

وضعیت بازار امروز بورس( 29 تیر)، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

شاخص وارد ناحیه حمایتی مهمی شده و انتظار داریم حرکت برگشتی تا ۱۵۰۰ هزار واحد داشته باشد.

بازگشایی شاخص سازها میتواند این برگشت را رقم بزند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی