وضعیت بازار بورس 4 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار نمادهای منفی زیاد بودند ولی شاخص سازها حمایت داشتند.

شاخص مثبت شروع کرد در حالی که هم وزن منفی بود.

گروه حمل و نقل و پالایش وضعیت بهتری داشتند.

بیش از ۳۰۰ نماد در ناحیه حمایتی معامله می شوند.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد 5 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

شاخص در آستانه ورود به ناحیه حمایتی با مرکزیت ۱۴۲۰ هزار واحد است.

شاخص افت زیادی داشته و برای برگشت زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد!!!

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی