سیگنال یابی با فیلتر هوشمند – فیلم وبینار

4.9/5 - (114 امتیاز)

عناوین مطرح شده در این وبینار عبارتند از:

  • نحوه استفاده از پیشنهادات مستعد رشد
    • تفاوت کلاس ها
    • انتخاب از بین پیشنهادات
  • سیگنال یابی به کمک فیلترها
    • ترکیب فیلترها
    • استراتژی شخصی