گزارش بازار بورس اول خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق روال این مدت بازار منفی شروع کرد

شاخص روند نزولی داشت و بیش از 27 هزار واحد منفی شد

خودرو خساپا حمایت حقوقی داشتند و مرتب صف فروش جمع می شد

تعداد نمادهای مثبت کم

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

خروج پول حقیقی زیاد بود

ارزش معاملات بیش از 4500 میلیارد

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی