گزارش بازار بورس شنبه 18 اردیبهشت

گزارش مختصر بازار بورس شنبه 18 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد:

با حمایت در گروه فلزات و بانک، بازار مثبت شروع کرد

بلافاصله عرضه شدت گرفت و روند شاخص نزولی شد

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 6 هزار میلیارد

وبصادر فملی و 70 نماد دیگر مثبت بسته شدند

شاخص کل بیش از 4 هزار واحد منفی شد

جم پیلن، فملی، واحیا ورود پول هوشمند داشتند

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.