گزارش بازار بورس 1 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار، بازار مثبت و صعودی شروع کرد.

شاخص به راحتی وارد کانال 1400 شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی جزئی و بازار ورود پول جزئی داشت.

ساعت پایانی عرضه بیشتر شد. الگوهای کندلی تعادل داشتند.

شاخص کل 20000 واحد رشد داشت. (1407 هزار واحد).

شاخص هم وزن 3600 واحد رشد کرد (386 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات  4 همت و ناکافی.

پیش بینی روند بازار 2 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  متعادل نشان میدهد.

1430 هزار واحد تبدیل به مقاومت مهمی شده است!!!

ارزش معاملات برای عبور از این مقاومت کافی نیست.

تثبیت در کانال 1400 با افزایش ارزش معاملات میتواند امیدوار کننده باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی