گزارش بازار بورس 1 دی

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد و خیلی هم ادامه داد.

الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت.

نمادهای مثبت بیش از 550 و ارزش صف های خرید بیش از 1 همت شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیاد و کم نظیری داشتند.

شاخص کل 40 هزار واحد رشد کرد و به 1359 هزار واحد رسید.

شاخص هم وزن 9500 واحد رشد کرد و به 357 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بیش از 4 همت و بیش از میانگین هفته های اخیر بود.

پیش بینی روند بازار 4 دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

شاخص اولین مقاومت خود که 1350 هزار واحد بود با قدرت شسکت و به سمت مقاومت بعدی که محدوده 1400 هزار واحد است می رود.

افزایش ارزش معاملات نوید ادامه دار بودن روند صعودی را میدهد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی