گزارش بازار بورس 10 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار منفی و نزولی بود.

وتجارت، وبصادر و فولاد تقاضای بیشتری بین شاخص سازها داشتند.

شاخص گروه منسوجات تنها شاخص مثبت بود.

درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند و کل بازار خروج پول حقیقی زیاد.

شاخص کل 17000 واحد افت داشت. (1340 هزار واحد).

شاخص هم وزن 4900 واحد افت کرد (367 واحد هزار واحد).

ارزش معاملات 3 همت بود که برای تغییر روند خیلی ناکافی است.

پیش بینی روند بازار 11 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

شاخص در محدوده مینیمم قبلی قرار گرفته و شرایط مناسبی ندارد.

1300 هزار واحد مرکز ناحیه حمایتی بعدی شاخص است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی