گزارش بازار بورس 10 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادل بود.

شاخص سازها عرضه زیادی داشتند ولی شاخص هم وزن رشد خوبی داشت.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

گروه پالایش و غذا تقاضای زیادی داشتند.

شاخص کل 1000 واحد رشد کرد. (1522 هزار واحد)

شاخص هم وزن 3500 واحد رشد کرد.(415 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 6 همت بود.

پیش بینی روند بازار 11 اردیبهشت

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

تحلیل ما تغییری نکرده و هنوز منتظر تعیین تکلیف شاخص با الگوی کنج صعودی هستیم.

شکست این الگو از هر دو طرف محتمل است. در صورت شکست به پائین اولین حمایت 1465 هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی