گزارش بازار بورس 10 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار مثبت کرد و با نزدیک شدن شاخص به ناحیه مقاومتی، عرضه شدت گرفت.

عرضه ها جمع شدند، خصوصا در شاخص سازها.

صف خرید شتران نریخت و شپنا با حجم خوب دوباره صف خرید شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند.

نمادهای کوچک رشد زیادی نداشتند و بازار متعادل بسته شد.

شاخص کل 25500 واحد رشد کرد و به 1284 هزار واحد نرسید.

شاخص هم وزن 2600 واحد رشد کرد و به 327 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بیش از 4 همت و بهتر از روز قبل.

پیش بینی روند بازار 11 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

شاخص وارد ناحیه مقاومتی با مرکزیت 1300 هزار واحد شده است.

نمادهای زیادی در ناحیه مقاومتی قرار گرفته اند.

با حمایت از شاخص سازها، شاخص رشد خوبی داشت.

افزایش ارزش معاملات در روز مثبت بازار امیدوار کننده است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی