گزارش بازار بورس 11 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار شروع متعادلی داشتیم.

در ادامه عرضه بیشتر شد ولی شاخص افت زیادی نکرد.

ساعت پایانی بازار، روند نزولی شاخص برگشت.

خساپا کانال مثبت 4 درصد را حفظ کرد تا جو عمومی بازار حفظ شود.

شپنا، شتران، فارس، ومعادن، دقایق پایانی خوب رشد کردند.

مشابه دیروز خروج پول حقیقی زیاد و الگوهای نزولی متعدد داشتیم.

شاخص کل  2300 واحد منفی شد و به 1357 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات کمتر از 6 همت بود.

پیش بینی روند بازار 12 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را متعادل نشان میدهد.

حمایتهای خوبی در بازار دیده میشود. حقوقی ها از ریزش قیمتها جلوگیری می کنند.

در صورت شکست مقاومت 1365 هزار واحد، مقاومت بعد 1450 هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی