گزارش بازار بورس 11 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت مثبت شروع کرد ولی طبق انتظار عرضه زیاد شد.

شاخص روند نزولی پیدا کرد ولی از ساعت 11 حمایت ها بیشتر شد.

صندوقها امروز هم خروج پول حقیقی زیادی داشتند.

ساعت پایانی بازار، گروه بانک و خودرو خیلی حمایت شدند.

خروج پول حقیقی و الگوهای نزولی زیاد بودند ولی در نهایت نمادهای بالای قیمت پایانی افزایش یافتند.

شاخص کل 3 هزار واحد رشد کرد. (1476 هزار واحد).

ارزش معاملات بیش از 8 همت.

پیش بینی روند بازار 12 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

شاخص در ناحیه مقاومتی 1470-1500 در تلاش و تقلاست.

ورود به کانال 1500 چالشی خواهد بود و نیاز به آمادگی بیشتری دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی