گزارش بازار بورس 12 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع شد ولی با #عرضه ادامه پیدا کرد

#شاخص_کل نزولی شد

نمادهای منفی بیشتر شدند و در شروع نیمه دوم بازار، شاخص منفی شد

عمده #شاخص_ساز ها #صف_فروش شدند

در مجموع بازار، #خروج_پول_حقیقی زیاد داشتیم

الگوهای نزولی زیاد و #نسبت_ارزش_سفارشات نزولی

شاخص کل در نهایت 10900 واحد منفی کرد( 1246 هزار واحد)

#ارزش_معاملات بیش از 7 همت

پیش بینی روند بازار فردا یکشنبه 12 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را منفی نشان میدهد.

در مورد مواجهه نمادهای کوچک و بزرگ با مقاومت های مهم هشدار داده بودیم.

حمایتهای شاخص 1230و 1220 و 1175 هستند.

نمادهایی که نسبت زیان به سود بهتری دارند و از نواحی حمایتی دور نیستند، وضعیت بهتری خواهند داشت.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی