گزارش بازار بورس 12 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد تا روند صعود کوتاه مدت خود را تثبیت کند

تعداد نمادهای مثبت بیش از 300 نماد و الگوهای صعودی زیادی  شد

ابتدا عرضه زیاد شد ولی حمایت خوب در گروه خودرو و پالایش مجدد نمادهای مثبت زیاد شدند

خریداران در قیمت های مثبت با قدرت خرید کردند

ارزش معاملات بیش از 5 هزار میلیارد و بیش از روز قبل

گروه فلزات و گروه بانک زیاد مورد توجه بازار نبودند

شاخص کل روی 1148 و هم وزن روی 382 هزار واحد بسته شد

در صورت عبور شاخص از 1150، مقاومت بعدی 1180 خواهد بود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی