گزارش بازار بورس 12 خرداد

بازار مثبت شروع کرد تا روند صعود کوتاه مدت خود را تثبیت کند

تعداد نمادهای مثبت بیش از 300 نماد و الگوهای صعودی زیادی  شد

ابتدا عرضه زیاد شد ولی حمایت خوب در گروه خودرو و پالایش مجدد نمادهای مثبت زیاد شدند

خریداران در قیمت های مثبت با قدرت خرید کردند

ارزش معاملات بیش از 5 هزار میلیارد و بیش از روز قبل

گروه فلزات و گروه بانک زیاد مورد توجه بازار نبودند

شاخص کل روی 1148 و هم وزن روی 382 هزار واحد بسته شد

در صورت عبور شاخص از 1150، مقاومت بعدی 1180 خواهد بود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.