گزارش بازار بورس 12 دی

بازار در شروع به عرضه ها غلبه کرد ولی نتوانست پیشروی کند.

نیمه دوم روند شاخص نزولی شد.

دقایق پایانی، مجدد تقاضا بیشتر شد و روند شاخص برگشت.

نیمه دوم با تقاضای بیشتر شروع شد ولی مجدد عرضه غلبه کرد.

شاخص کل  تنها 200 واحد رشد کرد و به 1379 هزار واحد نرسید.

شاخص هم وزن 52 واحد رشد کرد و به 363 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات کمتر از 3 همت بود که اصلا خوب نیست.

پیش بینی روند بازار 13 دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

ارزش معاملات پائین و ورود پول به درآمد ثابت ها، احتمال تداوم اصلاح را بیشتر می کند.

با وارد شدن شاخص به ناحیه حمایتی 1320-1370 هزار واحد انتظار افزایش تقاضا داریم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.