گزارش بازار بورس 12 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت ولی ضعیف شروع کرد ولی کم کم مثبت ها بیشتر شدند.

نمادهای مثبت زیاد بودند ولی ارزش معاملات زیاد نبود.

بازار خروج پول حقیقی داشت و صندوقهای درآمدثابت ورود پول حقیقی.

نیمه دوم بازار قوی نبود و دقایق پایانی عرضه بیشتر شد.

گروه شیمیایی و فلزات امروز خیلی ضعیف بودند.

کروههای خودرو، قند و لاستیک بیشترین رشد را داشتند.

شاخص کل 8 هزار واحد رشد کرد. (1484 هزار واحد).

ارزش معاملات بیش از 6 همت و خیلی کمتر از دیروز.

پیش بینی روند بازار 14 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

شاخص در ناحیه مقاومتی 1480 با کاهش ارزش معاملات همراه شده.

از طرفی ورود پول به صندوق ها هم نشان از احتیاط خریداران در این موقعیت دارد.

روز بعد احتمالا عرضه بیشتر خواهد بود و احتمال اصلاح شاخص نیز وجود دارد.

اصلاح زمانی مطلوب تر خواهد بود تا نمادهای مستعد بتوانند راه خود را جدا کنند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی