گزارش بازار بورس 13 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

انتظار بازار منفی را داشتیم، ابتدا بازار با حمایت از گروه شپیمیایی و فولاد مثبت شروع کرد ولی عرضه زیاد شد و شاخص روند نزولی گرفت.

گروه پالایش حمایت خوبی داشتند ولی گروه بانک آستانه صف فروش.

درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند.

دقایق پایانی تقاضا در بازار زیاد شد. شبندر صف خرید شد و تعداد نمادهای زیر قیمت پایانی کم شد.

شاخص کل 5300 واحد افت داشت. (1334 هزار واحد).

شاخص هم وزن 4600 واحد افت کرد (363 واحد هزار واحد).

ارزش معاملات 3 همت بود و خیلی کم.

پیش بینی روند بازار 14 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

محدوده 1280-1320 هزار واحد محدوده حمایتی مهمی برای شاخص است.

شاخص به این محدوده نزدیک شده و کیفیت معاملات احتمال تغییر روند را نشان می دهد.

خروج پول از صندوق ها و کاهش ارزش معاملات میتوانند نشانه های مثبتی برای شکل گیری تغییر روند باشند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی