گزارش بازار بورس 13 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار وضعیت متعادلی داشت  که افزایش عرضه ادامه پیدا کرد.

داریکم و پالایش بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

شاخص کل 2 هزار واحد افت کرد.

نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و شاخص برگشت ولی مثبت نشد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

شاخص کل و شاخص هم وزن تغییری نداشتند.

ارزش معاملات بیش از 4 همت و کمی کمتر از دیروز.

پیش بینی روند بازار 14 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

شاخص کانال 1300 هزار واحد را حفظ کرد.

اصلاح زمانی شاخص مطلوب است و حفظ کانال 1300 ایده ال.

ناحیه 1275 تا 1320 هزار واحد محدوده مقاومت مهم و محکمی است. عبور از ناحیه سخت خواهد و حفظ 1275 هزار واحد زمینه را برای عبور از این مقاومت مساعدت تر می کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی