گزارش بازار بورس 14 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار خیلی خوب شروع کرد؛ با نمادهای مثبت زیاد.

در ادامه عرضه زیاد و قیمت ها نوسانی شد ولی نیمه دوم با شدت تقاضا ادامه پیدا کرد.

شاخص سازها قوی نبودند ولی شپنا و شتران رشد خوبی داشتند.

قدرت خریدار افزایشی بود و منفی ها خوب خرید می شدند

در مجموع بازار، ورود پول حقیقی داشتیم و الگوهای صعودی زیاد بودند

نمودار نسبت ارزش سفارشات نیمه دوم روند خوبی داشت

شاخص کل در نهایت 10800 واحد رشد کرد( 1254 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 6 همت؛ با توجه به مثبت بودن بازار خوب است

پیش بینی روند بازار فردا سه شنبه 15 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را مثبت نشان میدهد.

شاخص به مووینگ 9 عکس العمل خوبی نشان داد و گارد صعودی گرفته است و مقاومت 1270 -1300 را پیش رو دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی