گزارش بازار بورس 15 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

گزارش مختصر بازار بورس مورخ 15 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم شما می گردد:

با حمایت در گروه فلزات و بانک، بازار بورس مثبت شروع کرد

خساپا صف فروش را جمع کرد ولی مجدد صف شد

شاخص کل 5 هزار واحد مثبت شد

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5.8 هزار میلیارد

وبملت فملی مجدد با آستانه صف خرید رسیدند

دقایق پایانی نمادهای مثبت کمی بیشتر شدند

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی