گزارش بازار بورس 15 اسفند

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد و با قدرت وارد کانال 1300 هزار واحد شد.

نسبت سفارشات خرید و قدرت خریدار حقیقی خیلی خوب بود.

خروج پول از درآمدثابت ها امروز هم خیلی زیاد و کم سابقه بود.

شاخص صنایع پالایش و حمل و نقل بیشترین رشد را داشتند.

شاخص کل 23000 واحد رشد کرد. (1322 هزار واحد)

شاخص هم وزن 2800 واحد رشد کرد.(338 هزار واحد)

ارزش معاملات  نزدیک به 6 همت شد که بسیار امیدوار کننده است.

پیش بینی روند بازار 16 اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

همانطور که پیشبینی می شد، شاخص خط روند نزولی را شکست و با قدرت خوبی وارد کانال 1300 هزار واحد شد.

شاخص به اولین مقاومت خود یعنی 1330 هزار واحد نزدیک شده ولی به نظر می رسد مهمترین مقاومت شاخص 1400 هزار واحد باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی