گزارش بازار بورس 16 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی و بدون هیجان شروع کرد.

از ساعت 10 شاخص تقریبا ثابت ماند.

درآمدثابتها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

بر خلاف شاخص کل، شاخص گروه غذایی رشد داشت.

شاخص کل 4700 واحد افت داشت. (1337 هزار واحد).

شاخص هم وزن 2600 واحد افت کرد (361 واحد هزار واحد).

ارزش معاملات  بیش از 3 همت بود و خیلی ناچیز.

پیش بینی روند بازار 17 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

برای رشد شاخص باید ارزش معاملات افزایش یابد در غیر اینصورت نمیتوان امیدی به تغییر روند پایدار داشت.

محدوده 1280-1320 هزار واحد محدوده حمایتی مهمی برای شاخص است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی