گزارش بازار بورس 17 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد.

گروه پالایش و فلزات تقاضای خوبی داشتند و شاخص را کمی بالا بردند.

از ساعت 10 و در پی انتظار اخبار مثبت، تقاضا در بازار بیشتر شد.

درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند.

بازگشایی خودرو با مثبت 7 درصد رشد، شاخص را هزار واحد رشد داد.

شاخص کل 11 هزار واحد رشد داشت. (1349 هزار واحد).

شاخص هم وزن 2400 واحد رشد کرد (363 واحد هزار واحد).

ارزش معاملات  بیش از 3 همت بود و بسیار ناکافی برای تغییر روند.

پیش بینی روند بازار 18 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

برای رشد شاخص باید ارزش معاملات افزایش یابد.

اولین محدوده مقاومتی 1365 هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی