گزارش بازار بورس 17 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق پیش بینی بازار منفی شروع کرد و پر عرضه ادامه داد.

خروج پول حقیقی زیاد بود. در واقع حقوقی ها خرید زیادی کردند.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

نمادهای فولاد، فملی، وبصادر حمایت حقوقی زیاد و مشکوکی داشتند.

شاخص کل 22 هزار واحد افت کرد.

شاخص هم وزن افت 6200 واحدی داشت.

ارزش معاملات بیش از 4 همت بود.

پیش بینی روند بازار 18 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

احتمالا نیمه دوم بازار فردا تقاضا بیشتر شود و بازار متعادل تر شود.

حفظ مینیمم قبلی (1210 هزار واحد) اولویت اول برای شاخص است و تغییر روند در محدوده های بالاتر از این عدد مطلوب است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی