گزارش بازار بورس 17 شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی فشار عرضه، نمادهای منفی را زیاد کرد.

نیمه دوم بازار، وضعیت متعادل تر بود ولی نمادهای منفی بیشتر بودند.

روند شاخص نوسانی و صعودی بود و بیشتر از شاخص هم وزن رشد کرد

شستا دو برابر میانگین حجم خورد و بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را داشت. برکت بیشترین تاثیر منفی بر شاخص.

گروههای بیمه، محصولات فلزی و زراعت مثبت ترین های امروز بودند.

شاخص کل 2900 واحد رشد کرد. (1526 هزار واحد).

ارزش معاملات نزدیک 8 همت.

پیش بینی روند بازار 20 شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

روند حمایت از شاخص سازها را چند روز شاهد بودیم. امروز هم شاخص کل کمی بیشتر از هم وزن رشد کرد.

کم بودن ارزش معاملات به دلیل عرضه اولیه فجهان بود که بعد از ساعت بازار معاملاتش انجام خواهد شد.

تثبیت شاخص در کانال 1500 اهمیت دارد و با توجه به قدرت خریدار بالای امروز در اکثر نمادها، احتمالا هفته آینده بازار بهتری خواهیم داشت.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی