گزارش بازار بورس 17 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی عرضه در شاخص سازها، شاخص رو منفی کرد.

خودرو و شتران صف فروش شدند.

شاخص هم وزن ولی مثبت بود و نمادهای مثبت کم نبودند.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 7600 واحد افت کرد. (1463 هزار واحد)

شاخص هم وزن 1500 واحد رشد کرد.(377 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از  7 همت شد.

پیش بینی روند بازار 20 فروردین

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

عرض شده بود که شاخص نیاز به اصلاح دارد و مطلوب ما اصلاح زمانی است.

محدوده 1420 هزار واحد اولین حمایت شاخص است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی