گزارش بازار بورس 17 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق پیش بینی بازار منفی شروع کرد و اصلاح خوبی کرد.

در ادامه کمی تقاضا بیشتر شد ولی عرضه غلبه کرد.

نیمه دوم بازار روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

ساعت پایانی عرضه بیشتر شد و نمادها زیر قیمت پایانی معامله شدند.

خروج پول حقیقی و الگوهای نزولی خیلی زیاد بودند.

شاخص کل نزدیک 21 هزار واحد افت کرد. (1466 هزار واحد).

ارزش معاملات بیش از 6 همت و مشابه روز قبل.

پیش بینی روند بازار 18 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

درآمد ثابتها ورود پول زیادی داشتند که نشان از احتیاط بازار دارد.

اولین محدوده حمایتی شاخص 1430 است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی