گزارش بازار بورس 18 اسفند

به این نوشته امتیاز بدهید!

همانطور که عرض شده بود بازار تمایل زیادی به اصلاح نداشت.

بازار خوب شروع کرد و خوب ادامه داد.

ابتدا پالایشی ها تقاضای زیادی داشتند و صف خرید شدند.

در ادامه خودرو صف خرید شد و گروه بانک رشد کردند.

شاخص کل 11700 واحد رشد کرد. (1348 هزار واحد)

شاخص هم وزن 2300 واحد رشد کرد.(342 هزار واحد)

ارزش معاملات  به 5 هم رسید که کمی بیشتر از دیروز بود.

پیش بینی روند بازار 19 اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

اولین مقاومت شاخص، 1385 هزار واحد است و بعد از آن 1420.

طبیعتا با رشد شاخص با ترس همراه خواهد بود و تثبیت در کانال 1400 میتواند ادامه صعود را تضمین کند.

باید ببینیم کدام الگو شکل خواهد گرفت!!!! احتمال عبور از این مقاومت ها وجود دارد، به شرط افزایش ارزش معاملات…

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی