گزارش بازار بورس 18 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد و طبق انتظار عرضه شدت گرفت

با افزایش عرضه قیمت ها نوسانی شد و الگوهای نزولی شکل گرفتند

امروز هم خودرو  بانک حمایت بهتری داشتند نسبت به پالایش، فلزات

صندوق های درآمد ثابت خروج پول حقیقی داشتند

وبصادر و خودرو دقایق پایانی مجدد صف خرید شدند

شاخص کل با بیش از 3 هزار واحد رشد به 1160 رسید

ارزش معاملات بیش از 6 هزار میلیارد شد که نشانه خوبی است

بررسی روند بازار فردا

افزایش ارزش معاملات امیدوارکننده است

دقایق پایانی شاخص سازها حمایت خوبی داشتند

بنابراین فردا شروع بازار متعادل خواهد بود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی