گزارش بازار بورس 18 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار خیلی خوب شروع کرد و شاخص با روند کاملا صعودی ادامه داد.

امروز هم بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص با فولاد و فارس بود.

شاخص هم وزن امروز هم رشد بیشتری نسبت به شاخص کل داشت.

گروه حمل و نقل بعد از چند روز استراحت، امروز روز خوبی داشتند.

گروه بانک امروز هم وضعیت جالبی نداشت.

خروج پول حقیقی و الگوهای صعودی زیاد بود.

شاخص کل  15 هزار واحد رشد کرد و به 1433 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بیش از 7 همت بود.

پیش بینی روند بازار 19 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را مثبت نشان میدهد.

شاخص با وضعیت خوبی وارد ناحیه مقاوتی شده و ترسی از مواجهه با مقاومت 1440 ندارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی