گزارش بازار بورس 18 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق پیش بینی بازار منفی شروع کرد.

نیمه دوم بازار با تقاضای بیشتر و متعادل تر ادامه پیدا کرد.

امروز هم درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

الگوهای صعودی بیشتر از نزولی ولی نمادهای زیرقیمت پایانی بیشتر بودند.

خروج پول حقیقی زیاد ولی قدرت خریدار در کلیت بازار بیشتر از فروشنده.

شاخص کل بیش از 10 هزار واحد افت کرد. (1455 هزار واحد).

ارزش معاملات کمتر از 6 همت و کمتر از روز قبل.

دقایق پایانی حجم معاملات افزایش قابل توجهی داشت.

پیش بینی روند بازار 19 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

کاهش ارزش معاملات در روند نزولی مطلوب است.

احتمال ادامه روند نزولی تا محدوده حمایتی 1430 وجود دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی