گزارش بازار بورس 19 آبان

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد و بعد از ساعت 10رشد کرد.

گروه پالایش خوب شروع کردند ولی نتوانستند خوب ادامه دهند.

گروه بانک حمایت داشتند. وتجارت وبصادر با قدرت صف خرید شدند.

بازگشایی وبملت شاخص را هزار واحد رشد داد.

نمادهای کوچک تقاضای بیشتری داشتند و هم وزن رشد بیشتری داشت.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی قابل توجهی داشتند.

شاخص کل 8000 واحد رشد داشت. (1456 هزار واحد).

شاخص هم وزن 5000 واحد رشد کرد (391 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 6 همت و مشابه روز قبل.

پیش بینی روند بازار 22 آبان

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  مثبت نشان میدهد.

اولین مقاومت مهم 1470 هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی