گزارش بازار بورس 19 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق پیش بینی بازار وضعیت متعادلی داشت.

وضعیت تقاضا بیش از انتظار بود ولی شاخص رشد زیادی نداشت.

گروه بانک تقاضای زیادی داشتند؛ وبملت صف خرید را حفظ کرد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

قدرت خریدار خوب و افزایشی بود. نسبت سفارشات خرید به فروش هم وضعیت خوبی داشت. به عبارتی منفی ها خوب خرید میشد.

شاخص کل 6700 واحد افت کرد. (1281 هزار واحد)

شاخص هم وزن افت 1600 واحدی داشت.( 325 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 3 همت و مشابه روز قبل.

پیش بینی روند بازار 20 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

اگر شاخص 1300 هزار واحد را پس نگیرد، 1230 هزار واحد برای برگشت شاخص محتمل است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی