گزارش بازار بورس 19 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد و منفی ادامه داد.

نیمه دوم بازار، وضعیت بهتر بود و شیب ریزش کم شد ولی روند بر نگشت

شپنا تنها شاخص سازی بود که چند بار صف فروش شد.

نمادهای مثبت، نیمه دوم بیشتر شدند و الگوهای صعودی زیاد شدند.

تعداد صف خرید تقریبا برابر صف فروش ولی با ارزش خیلی کمتر

قدرت خریدار افزایشی بود و منفی ها خوب خرید می شدند.

در مجموع بازار، خروج پول حقیقی داشتیم.

شاخص کل در نهایت 11300 واحد افت کرد( 1270 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 6 همت.

پیش بینی روند بازار فردا یکشنبه 20 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را متعادل نشان میدهد.

اولین حمایت شاخص 1235-1250 واحد است.

منفی ها خوب خرید میشوند و تمایل بازار به نمادهای کوچک بیشتر است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی