گزارش بازار بورس 19 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار خیلی خوب شروع کرد و شاخص با روند کاملا صعودی ادامه داد.

امروز هم بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص با فولاد بود.

شاخص ساز ها امروز هم تحرک خاصی نداشتند.

تعداد نمادهای صف خرید بیش از 150 نماد بود.

گروه های حمل و نقل، فلزات، شیمیایی، رشد بیشتر از شاخص داشتند.

خروج پول حقیقی کم و قدرت خریدار افزایشی بود.

شاخص کل  20 هزار واحد رشد کرد و به 1453 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات نزدیک 9 همت بود که در چند ماه اخیر بی نظیر بود.

پیش بینی روند بازار 20 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را مثبت نشان میدهد.

شاخص اگر فردا از ناحیه مقاومت عبور کند (که احتمالا به راحتی این اتفاق می افتد) مقاومت بعدی 1510 را پیش رو دارد.

افزایش ارزش معاملات و رشد خوب شاخص نشانه تداوم رشد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی