گزارش بازار بورس 19 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق پیش بینی، بازار با وضعیت متعادلی شروع کرد و کمی مثبت شد.

نیمه دوم بازار با عرضه بیشتر و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد.

متاسفانه امروز هم درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

الگوهای نزولی و نمادهای زیرقیمت پایانی زیاد شدند.

گروه هایی شیمیایی، دارویی و غذایی وضعیت بهتری داشتند.

شاخص کل 1800 واحد رشد کرد. (1457 هزار واحد).

ارزش معاملات نزدیک 5 همت و کمتر از روز قبل.

پیش بینی روند بازار 20 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

ارزش معاملات برای یک روز مثبت خیلی کم و ناامید کننده بود.

اولین حمایت شاخص محدوده حمایتی 1430 است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی