گزارش بازار بورس 2 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار، بازار متعادل و همراه با عرضه آغاز کرد.

علیرغم برگشت شاخص در نیمه دوم، روند صعودی ادامه نیافت.

ساعت پایانی عرضه غلبه کرد و شاخص نزولی شد.

صندوقهای درآمد ثابت ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 2000 واحد افت داشت. (1404 هزار واحد).

شاخص هم وزن 1800 واحد افت کرد (385 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات  4 همت و ناکافی.

پیش بینی روند بازار 3 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  منفی نشان میدهد.

حمایت پیش روی شاخص، 1370 هزار واحد است.

تثبیت در کانال 1400 با افزایش ارزش معاملات میتواند امیدوار کننده باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی