گزارش بازار بورس 2 اسفند

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی قدرتی برای پیش روی نداشت.

شاخص هم وزن درصد رشد بیشتری داشت.

گروه خودرو و بانک تقاضای بیشتری داشتند.

نماد خودرو پول هوشمند قوی داشت.

قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند.

شاخص کل 7200 واحد رشد کرد. (1281 هزار واحد)

شاخص هم وزن 3400 واحد رشد کرد.(327 هزار واحد)

ارزش معاملات  3 همت و ناکافی برای تغییر روند.

پیش بینی روند بازار 3 اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

همانطور که قبلا صحبت کرده بودیم، اصلاح زمانی در شاخص داریم و به خوبی این روند ادامه دارد.

هر زمان شاخص در کانال 1300 تثبیت کند، میتوان به شکل گیری روند صعودی امیدوارتر بود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی