گزارش بازار بورس 2 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

روز بدی برای بازار بود.

عرضه در گروه خودرو و بانک زیاد بود.

800 میلیارد خروج پول حقیقی و بیش از 110 نماد با الگوی نزولی!!!!

درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند.

البته دقایق پایانی تغییر معنا داری در جریان پول ایجاد شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی کمی بیشتر شدند.

شاخص کل 25000 واحد افت کرد. (1557 هزار واحد)

شاخص هم وزن 8700 واحد افت کرد.(432 هزار واحد)

ارزش معاملات حدود 8 همت.

پیش بینی روند بازار 3 خرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

شاخص در آستانه ورود به ناحیه حمایتی به مرکزیت 1525 هزار واحد است.

نیمه دوم بازار فردا متعادل تر خواهد بود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی