گزارش بازار بورس 2 شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار، بازار مثبت شروع کرد و خیلی مثبت شروع کرد!!!!!!!!!!

تعداد نمادهای مثبت بسیار زیاد و شاخص کاملا روند صعودی داشت.

بازگشایی حپترو باعث منفی شدن شاخص گروه حمل و نقل شد ولی سایر نمادهای این گروه مثبت بودند.

گروه ارتباطات و نساجی تنها گروه های منفی بودند

با توجه به مثبت بودن بازار، قدرت خریدار خیلی خوب بود.

الگوهای صعودی خیلی زیاد و ورود پول حقیقی هم قابل توجه بود.

شاخص کل  رشد 27 هزار واحدی داشت. (1543 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 11 همت و خیلی خوب.

پیش بینی روند بازار 3 شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را مثبت نشان میدهد.

با نزدیک شدن شاخص به مقاومت 1570 هزار واحد احتمالا عرضه ها بیشتر خواهد بود.

به عنوان یک قاعده کلی، نمادهایی که به مقاومت نزدیک شده اند و رشد خوبی داشتند را می توانیم به نمادهای کم ریسک و در ناحیه حمایتی تبدیل کنیم. به این ترتیب از رشد بازار جا نمی مانیم و در صورت اصلاح بازار، سبد ما مصونیت بیشتری خواهد داشت.