گزارش بازار بورس 20 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متعادل شروع کرد و با کمی هیجان خرید.

بعد از ربع ساعت، روند شاخص نزولی شد.

خودرو بیش از 3 برابر میانگینش معامله و صف فروش شد.

درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند.

شاخص کل نزدیک 5 هزار واحد افت داشت. (1344 هزار واحد).

شاخص هم وزن 2000 واحد افت کرد (361 واحد هزار واحد).

ارزش معاملات  بیش از 3 همت بود و بسیار ناکافی برای تغییر روند.

پیش بینی روند بازار 21 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

امیدواریم شاخص 1430 هزار واحد حفظ کند.

برای رشد شاخص باید ارزش معاملات افزایش یابد.

اولین محدوده مقاومتی 1365 هزار واحد و اولین حمایت مهم 1300 هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی