گزارش بازار بورس 20 اردیبهشت

بازار با عرضه زیاد در شاخص ساز ها همراه بود.

شاخص هم وزن مثبت بود و نمادهای مثبت زیاد.

نیمه دوم، روند شاخص برگشت و حوالی صفر بسته شد.

درآمدثابتها امروز هم خروج پول حقیقی داشتند.

وضعیت سفارشات خرید و قدرت خریدار امیدوارکننده است.

شاخص کل 570 واحد منفی کرد. (1539 هزار واحد)

شاخص هم وزن 2000 واحد رشد کرد.(428 هزار واحد)

ارزش معاملات حدود از 6 همت.

پیش بینی روند بازار 21 اردیبهشت

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

به الگوی زیر توجه کنید، شاخص کل مستعد رشد تا 1650 هزار واحد است. تنها نگرانی رشد بی وقفه شاخص هم وزن است که ادامه رشد رو براش سخت کرده.

باید منتظر باشیم و ببینیم، شاخص به بالا میشکنه یا به پائین.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.