گزارش بازار بورس 20 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق پیش بینی بازار متعادل شروع کرد.

بعد از یک تلاش ناموفق، عرضه ها شاخص را 2 هزار واحد منفی کردند.

نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و روند شاخص برگشت.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند.

 شاخص کل 3000 واحد رشد کرد. (1284 هزار واحد)

شاخص هم وزن رشد 600 واحدی داشت.( 326 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 3 همت و مشابه روز قبل.

پیش بینی روند بازار 23 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

شاخص گارد خوبی گرفته و میتواند به آرامی وارد کانال 1300 هزار واحد شود.

البته هنوز احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی