گزارش بازار بورس 20 دی

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی و با عرضه زیاد شروع شد.

امروز هم گروه خودرو و بانک تقاضای زیادی داشتند.

نماد خودرو مثبت شد و کم کم بازار رو با خودش همراه کرد.

نیمه دوم تقاضا باز هم بیشتر شد و نمادهای مثبت بیشتر شدند.

شاخص از ساعت 11 برگشت و گارد صعودی گرفت ولی مثبت نشد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 4000 واحد افت کرد و به 1332 هزار واحد نرسید.

شاخص هم وزن 1000 واحد افت کرد و به 352 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات  3 همت بود و کمی کمتر از دیروز…

پیش بینی روند بازار 21 دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

احتمالا نیمه دوم بازار فردا تقاضا بیشتر باشد.

شاخص در تلاش است تا تغییر روند دهد ولی باید ارزش معاملات افزایش یابد.

ورود پول هوشمند در نماد خودرو به عنوان لیدر بازار، امید تغییر روند را افزایش می دهد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی