گزارش بازار بورس 20 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار امروز هم روند خیلی خوبی داشت.

امروز هم بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص با فولاد فارس فملی بود.

گروه خودرو کماکان ضعیف…

بتدای نیمه دوم، کمی عرضه بیشتر شد ولی مجدد تقاضا پیشی گرفت.

خروج پول حقیقی و قدرت خریدار افزایشی بود.

شاخص کل  30 هزار واحد رشد کرد و به 1483 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات نزدیک 11 همت بود که باز هم رکورد زده است.

پیش بینی روند بازار 23 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را مثبت نشان میدهد.

مقاومت بعدی 1510 را پیش رو دارد. احتمالا با ورود به کانال 1500 عرضه ها بیشتر می شوند.

امروز بعد از زیاد شدن عرضه، قدرت خریدار افزایش پیدا کرد که نشان از خرید های خوب در منفی ها بود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی