گزارش بازار بورس 20 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع شد و در نیم ساعت شاخص 20 هزار واحد افت کرد.

حمایت حقوقی ها نتوانست روند نزولی را متوقف کند.

خروج پول حقیقی نزدیک به 1000 میلیارد شد.

متاسفانه امروز هم درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

الگوهای نزولی و نمادهای زیرقیمت پایانی خیلی زیاد شدند.

شاخص کل 38 هزار واحد افت کرد. (1419 هزار واحد).

ارزش معاملات بیش از 6 همت و بیشتر از روز قبل.

دقایق پایانی حجم معاملات افزایش یافت.

پیش بینی روند بازار 20 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

حمایت 1430 با قدرت شکسته شد.

محدوده حمایت بعدی شاخص محدوده 1365 هزار واحد است.

کف قبلی شاخص 1380 هزار واحد است.

حمایت حقوقی ها در معاملات امروز امیدوار کننده بود.

ممکن است نیمه دوم بازار فردا با نزدیک شدن شاخص به مینیمم قبلی کمی متعادل تر شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی