گزارش بازار بورس 21 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

حسب روند دیروز بازار، امروز هم عرضه ادامه پیدا کرد.

چند بار صف فروش خودرو جمع شد و مجدد صف شد و بازار را با خودش همراه کرد.

طبیعتا خروج پول حقیقی و نمادهای منفی خیلی زیاد بودند.

شاخص کل 23 هزار واحد افت داشت. (1320 هزار واحد).

شاخص هم وزن 5800 واحد افت کرد (355 واحد هزار واحد).

ارزش معاملات  کمتر از 3 همت بود.

پیش بینی روند بازار 22 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

محدوده حمایت مهم 1280-1320 هزار واحد است.

انتظار می رود با مشخص شدن وضعیت بودجه بازار هم متعادل تر شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی