گزارش بازار بورس 21 اسفند

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار در واکنش به اخبار توقف مذاکرات، بیش از انتظار منفی شد.

حقیقی ها فروشنده بودند و حقوقی ها خرید زیادی داشتند.

درآمد ثابت ها هم خروج پول زیادی داشتند.

شاخص کل 15000 واحد افت کرد. (1336 هزار واحد)

شاخص هم وزن 3500 واحد افت کرد.(340 هزار واحد)

ارزش معاملات  بیش از 4 همت شد.

پیش بینی روند بازار 22 اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

متاسفانه الگوی اصلاحی که در گزارش قبلی اشاره کرده بودیم اتفاق افتاد.

شاخص حمایت مهم و محکم 1300 هزار واحد را پیش رو دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی