گزارش بازار بورس 21 شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار امروز به شدت منفی بود با قدرت فروشنده بالا!!!

نیمه دوم بازار، صف های فروش جمع شدند و وضعیت کمی بهتر شد.

خروج پول حقیقی و الگوهای منفی زیاد بودند.

تعداد صف های خرید کمتر ولی ارزش آنها بیشتر از صف فروش بود.

گروه های شیمیایی، رایانه، دارو و فلزات وضعیت بهتری داشتند.

شاخص کل 40 هزار واحد افت کرد. (1489 هزار واحد).

پیش بینی روند بازار 22 شهریور

ارزش معاملات نزدیک 7 همت.

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

انتظار داریم نیمه دوم بازار فردا متعادل تر باشد.

شاخص کانال 1500 را از دست داد و ناحیه حمایت بعدی 1420-1460 است.

حقوقی ها امروز حمایت خوبی کردند. ادامه این حمایت بازار را متعادل خواهد کرد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی