گزارش بازار بورس 22 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی ولی امیدوار شروع کرد.

شاخص سازها برای دقایقی مثبت شدند ولی با صف فروش شدن خودرو، عرضه شدت گرفت و روند نزولی شاخص تشدید شد.

شاخص همه صنایع منفی شد تعداد نمادهای منفی بیش از 500 نماد شد.

شاخص کل 23 هزار واحد افت کرد و به 1297 هزار واحد رسید.

شاخص هم وزن 6 هزار واحد افت کرد و به 349 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات 3 همت بود.

پیش بینی روند بازار 23 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

شاخص به کف ناحیه حمایتی 1280-1320 هزار واحد نزدیک شد.

احتمالا فردا وضعیت کمی بهتر باشد ولی برای تغییر روند، حمایت جدی تری لازم است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی